CONDUCEREA FACULTĂŢII

1. DECAN: conf.univ.dr.  ISTRATE SANDRA

2. PRODECAN: conf.univ.dr. TOMA ELENA 

3. DIRECTOR DE DEPARTAMENT: Conf.univ.dr. BAHRIN DOREL

4. SECRETARĂ: NIŢĂ MONICA