Condiţii de înscriere

Pentru înscrierea la examenul de licenţă sunt necesare următoarele acte:

  • Diploma de bacalaureat – original și copie legalizată;
  • Certificatul de naștere – copie legalizată;
  • Certificat de căsătorie – copie legalizată;
  • Dovadă schimbare nume/prenume – copie legalizată (dacă este cazul)
  • 3 fotografii color tip buletin;
  • Copie după buletin sau carte de identitate;
  • 1 dosar plic;
  • chitanţă taxa de înscriere examen de licenţă;
  • lucrarea de licență, cu referatul conducătorului științific și propunerea notei (1 exemplar printat si un exemplar in format electronic)
  • CERERE PENTRU INREGISTRAREA TEMEI DE LICENTA