PREZENTARE GENERALĂ

Universitatea Hyperion din Bucureşti a devenit instituţie de prim rang în rândul universităţilor de învăţământ superior din România. În complexitatea ei structurală se înscrie, într-o poziţie prioritară, Specializarea Geografie, domeniu ştiinţific de importanţă deosebită în practica contemporană.

Este un fapt recunoscut că, Specializarea Geografie, din cadrul Universităţii Hyperion se afirmă astăzi activ în rândul instituţiilor de învăţământ superior din România.

Specializarea Geografie a devenit centru remarcabil de atracţie pentru tineretul şcolar, dornic de a se forma în domeniul ştiinţelor geografice.

Atracţia spre Domeniul Geografie din cadrul Universităţii Hyperion, are motivaţii complexe. O primă motivaţie de acest sens o constituie atmosfera de înalt nivel academic, susţinută de cadrele didactice titulare şi parţial asociate, cadre didactice recunoscute pe plan naţional şi nu mai puţin internaţional, cadre cu stagii notabile în structurile învăţământului şi cercetării geografice româneşti.

Universitatea Hyperion prin prezenţa Specializării Geografie, găzduieşte două asociaţii ştiinţifice de prestigiu precum: Asociaţia Geografilor Umanişti din România (AGUR), patronată de reprezentanţi ai unităţilor geografice de învăţământ din România, având ca preşedinte pe prof.univ.dr.emerit Vasile S. Cucu,  şi Asociaţia Română de Limnogeografie (ARLG) având ca preşedinnte pe prof.univ.dr. doc. Petre Gâştescu. Ambele asociaţii formează structurile de bază ale Societăţii de Geografie din România al cărui preşedinte este prof.univ.dr. Mihai Ielenicz, cadru didactic asociat al specializării Geografie din cadrul Universităţii Hyperion. Fiecare din aceste personalităţi, acoperă principalele domenii ale învăţământului geografic.