Decan

SANDRA ISTRATE, Conferentiar Universitar Doctor

DECAN al Facultăţii de Stiinte Sociale, Umaniste si ale Naturii

foto sandra

 

  • Licenţiată în Limbi şi Literaturi Străine, Engleză-Japoneză
  • Doctor în Filologie