Acte necesare disertaţie

CONDIŢII DE ÎNCRIERE
MASTER: MANAGEMENTUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTAREA
DURABILĂ

Acte necesare încriere:

 • Diplomă licenţă – original şi copie legalizată/Adeverinţă de absolvent –
  copie legalizată
 • Foaie matricolă studii universitare de licenţă – copie legalizată/ Adeverinţă
  medii ani de studiu;
 • Diplomă de bacalaureat – copie legalizată;
 • Certificat de naştere – copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie – copie legalizată;
 • Copie xerox carte de identitate ;
 • Dovadă schimbare nume/prenume – copie legalizată (dacă este cazul);
 • Chitanţă taxă de înscriere;
 • Adeverinţă medicală;
 • 3 fotografii tip buletin;
 • 1 dosar plic.