Tematică licenţă

TEMATICA

– pentru examenul de licenţă – iunie 2015

 

Probleme fundamentale şi speciale

 •  Relieful scoarţei terestre – principalele forme majore de relief (continente, bazine oceanice şi marine, munţi, dealuri, podişuri, câmpii)
 • Procese geomorfologice de versant (şiroire, eroziune, prăbuşiri, surpări, curgeri de noroi, alunecări);
 • Relief glaciar;
 • Factori genetici ai climei; circulaţia generală a atmosferei (cicloni, anticicloni, vânturi generale/regionale, locale)
 • Zonele de climă ale Pământului – zona climatelor calde, Climatul temperat, Zonele climatelor reci;
 • Riscuri climatice, Fenomene climatice de risc din perioada rece a anului (stratul de zăpadă, viscolul, depunerile de gheaţă, îngheţul, dezgheţul şi bruma) şi din perioada caldă (grindina, precipitaţii torenţiale, încălzirile masive, tornade, ceaţa, vînturi tari, seceta);
 • Încălzirea globală a atmosferei – (cauze, efectul de seră, consecinţele încălzirii globale);
 • Hidrosfera – învelişul apei (oceane şi mări – Oceanul Planetar, râuri, lacuri, gheţari), resursele de ape continentale-distribuţie inegală
 • Regimul hidrologic al râurilor şi calitate-riscuri hidrice (inundaţii/viituri, poluare)
 • Ape subterane – categorii, tipuri de izvoare;
 • Dinamica apelor oceanice (valuri, maree, curente);

xxx

 • Populaţia Terrei – repartiţie teritorială, dinamică, structură (vârstă, sexe, urbană şi rurală, confesiuni, mobilitate teritorială)
 • Generaţiile de oraşe (generaţie antică, medievală, modernă, contemporană). Caracteristici generale.
 • Aşezări rurale – tipologie (morsfostructurală, funcţională, spaţială)
 • Resursele energetice – areale şi valorificare, resurse neregenerabile – gaze naturale, regenerabile, vegetale, eoliene, solare, geotermale etc.).
 • Regiuni şi tipuri de turism pe glob.

xxx

 •  România-stat naţional unitar (organizarea administrativ-teritorială, structuta naţională a populaţiei); regiuni de dezvoltare economică. România şi Uniunea Europeană.
 • România-sisteme/bazine hidrografice, tipuri genetice de lacuri, Dunărea şi Delta Dunării, Marea Neagră şi litoralul românesc
 • Populaţia României (densitate, structură, repartiţie teritorială)
 • Aşezările urbane şi rurale din România (evoluţii, răspândire, categorii după mărime demografică, tipologie funcţională);
 • Obiective de bază ale politicilor de dezvoltare regională

xxx

 • Caracterizări complexe ale unor unităţi geografice din România (Carpaţii Meridionali – grupele Bucegi, Făgăraş, Depresiunea colinară a Transilvaniei, Subcarpaţii Moldovei, Câmpia Română – Campia Olteniei, Bărăgan);
 • Regiunile de dezvoltare din România cu referire la Regiunile Centru, Sud – Vest, Nord-Est
 • Caracterizări geografice ale unor ţări: Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Rusia, Japonia, SUA, Brazilia

BIBLIOGRAFIE:

 1.  Bălteanu D., Şerban Mihaela, 2005, Modificările globale ale mediului, Edit. Coresi, Bucureşti, pg. 159-171, 189-203;
 2. Cocean P., Alexe Rădiţa, 2007, Regionarea geografică a Europei, Edit. Transversal,
 3. Târgovişte
 4. Cucu V., 2000,  Geografia aşezărilor rurale, Edit. Domino, Târgovişte
 5. Cucu V, 2001, Geografia oraşului, Edit. Fundaţiei Culturale „Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti;
 6. Cucu V., 2002, Geografie umană şi economică, Edit. Transversal, pg.102 – 115,122 – 136,182 – 192, 202 – 211, 225 – 235;
 7. Cucu V., Toma Elena, 2010, Populaţie. Elemente geodemografice, (ed.II), Edit Transversal, Târgovişte.
 8. Cucu V., Vlad L.,B., Lazăr Irina, 2012, Geografie şi dezvoltare regională, Edit. Pro Universitaria, Bucureşti.
 9. Erdeli G., Braghină C., Frăsineanu D., 2000, Geografie economică mondială, Edit. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, pg. 72 – 100;
 10. Gâştescu P., 1971, Lacurile din România. Limnologie regională, Edit. Academiei Române, pg. 41 – 66;
 11. Gâştescu P., Breţcan P., 2009, Hidrologie continentală şi oceanografie, Edit. Transversal, Târgovişte, pg. 13-20, 25-37, 57-108, 125-148,178-232, 279-290, 308-322, 341-360
 12. Ianoş I., 2000, Sisteme teritoriale, Edit. Tehnică, Bucureşti;
 13. Ielenicz M., 2007, Geomorfologie, Edit. Universitară, Bucureşti
 14. Ielenicz M., Pătru I., 2004, Geografia fizică a României, vol. I, Edit. Universitară;
 15. Matei H., Neguţ S., Nicolae I., 2007, Enciclopedia Statelor Lumii, Edit. Meteor Press, Bucureşti
 16. Muică Cristina, Geacu S., Sencovici Mihaela, 2006, Biogeografie Generală, Edit. Transversal, Târgovişte, pg. 110 – 196, 205 – 291;
 17. Neguţ S., 2004, Geografia turismului, Edit. Meteor Press,Bucureşti
 • xxx, 1983, Geografia României, vol I – Geografia fizică, Edit. Academiei, Bucureşti, pg. 351-355, 548-571;
 • xxx, 1984, Geografia României, vol II – Geografia umană şi economică, Edit. Academiei, pg. 74-79, 82-90, 149-170, 173-198;
 • xxx, 1987, Geografia României, vol III  – Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, Edit. Academiei, Bucureşti, pg. 46-233;
 • xxx, 1992, Geografia României, vol IV – Regiunile pericarpatice: Dealurile şi Câmpia Banatului şi Crişanei, Podişul Mehedinţi, Subcarpaţii, Piemontul Getic, Podişul Moldovei, Edit. Academiei, pg. 90-160, 179-345, 421-559;
 • xxx, 2005, Geografia României, vol V – Câmpia Română, Dunărea, Podişul Dobrogei, Litoralul românesc al Mării Negre şi Platforma continentală, Edit. Academiei Romăne;
 • xxx, 2005, România. Spaţiu, Societate, Mediu,, Edit. Academiei Române.