CERCETARE

Activitatea de cercetare ştiinţifică constituie o componentă de bază a misiunii Universităţii Hyperion din Bucureşti, prevăzută în Carta şi în Planul strategic al universităţii şi se realizează îndeosebi în Centrele de Cercetare din facultăţi şi departamente, precum şi prin Institutul de Cercetare-Dezvoltare al universităţii.

OBIECTIVE:

  1. Dezvoltarea aptitudinilor şi cunoştinţelor în vederea elaborării proiectelor de cercetare ştiinţifică, aprofundarea cunoştinţelor din domeniul Geografie
  2. Diseminarea cercetărilor proprii în cadrul unor conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale din domeniul Geografie.
  3. Diseminarea cercetărilor proprii prin intermediul Analelor Universităţii Hyperion, Specializarea Geografie cât şi a altor publicaţii de specialitate
  4. Diseminarea cercetărilor proprii prin intermediul Sesiunii de comunicări ştiinţifice, organizată anual în luna mai, în perioada 2014-2015
  5. Schimbul de cunoaştere şi experienţă cu alte instituţii de cercetare prin intermediul proiectelor de cercetare sau conferinţelor ştiinţifice, din domeniul de cercetare, geografie.
  6. Dezvoltarea Centrului de Cercetare ”Populaţie-Habitat-Mediu” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umanite şi ale Naturii, Specializarea Geografie,.
  7. Dezvoltarea aptitudinilor şi cunoştinţelor în vederea elaborării de proiecte de cercetare ştiinţifică şi aprofundarea cunoştinţelor în domeniu, stimularea cercetării şi antrenarea studenţilor şi masteranzilor în activitatea Centrului de Cercetare.
  8. Încurajarea cercetărilor interdisciplinare cu implicarea diferitelor specializări din cadrul Departamentului de Ştiinţe Sociale şi ale Naturii, Universitatea Hyperion, Bucureşti.