Calendarul admiterii

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Concursul de admitere la Specializarea Geografie se va desfăşura în perioada 09.06 – 28.06 2014   după cum urmează:

1. 09 – 13 iunie 2014 – Înscrierea candidaţilor;
2. 26 iunie 2014, ora 10.00 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (probă scrisă)
3.  26 iunie 2014 – Afişarea notelor obţinute la proba scrisă;
4. 26, 27 iunie 2014 – Contestaţii şi afişarea rezultatelor la contestaţii;
5. 28 iunie 2014, ora 10.00 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

6. 28 iulie 2014 – Afişarea rezultatelor finale;

Tematica si Ghid elaborare lucrari diploma