ADMITERE

Începând cu 1 Iunie anul curent, înscrierile au loc zilnic între orele 9:00 – 17:00, iar sâmbăta şi duminica între orele 9:00 – 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti.Telefoane: 021-3274464, 021-3274465, 021-3214667. Fax: 021-3216425
E-mail: rectorat @ hyperion.ro

Pagina Web: http://geografie.hyperion.ro

Taxa de inscriere
 • 80 LEI
Taxa de şcolarizare
 • 1800 LEI
Corp didactic Prof.univ.dr. Vasile Cucu, Prof.univ.dr.doc. Petre Gastescu,  Prof.univ.dr. Gheorghe Popescu, Prof.univ.dr. Mihai Ielenicz, Conf.univ. dr. Elena Toma (prodecan), Conf.univ.dr. Elena Manolache, Conf.univ.dr. Claudia Căpăţână, Lector univ.dr. Luminita-Stefania Boboc , Lector univ.dr. Eduardt Samoila, Asist.univ.dr. Daniel Vârdol
Facilitati
 • Taxe de studii moderate, platibile in patru rate
 • Reduceri de taxa incepand cu anul II de studiu ( pentru studentii cu medii peste 9,50)
 • Cei care se înscriu la o facultate au posibilitatea de a urma, în mod gratuit, o a doua facultate în cadrul Universității Hyperion, în limita locurilor disponibile;
 • Diplome de absolvire a Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic
 • 10% reducere pentru înscrierea a 2 membri ai familiei;
 • 5% reducere pentru plata integrală a taxei de studii;
 • Reducerile se cumulează;

 • Burse de stagii şi studii în Japonia şi în alte ţări;
 • Posibilităţi de angajare, după terminarea studiilor, în cadrul Universităţii/Facultăţii şi al Institutului de Cercetare-Dezvoltare Hyperion.

Dotari
 • Laborator de Geografie umana si economica
 • Laborator de Climatologie si Meteorologie
 • Laborator de Geografie Generala
 • Centru de cercetare stiintifica „Populatie – Habitat – Mediu”
 • Sali de curs, seminar, laboratoare, centre de cercetare, sali de sport, sali de lectura, sala de conferinţă etc.
Planul de invatamant Facultatea are un plan de invatamant adaptat la cerintele interne si internationale, el asigurand un inalt nivel de pregatire teoretica si practica absolventilor nostri. Acest plan poate fi comparat cu planuri similare din tari precum Germania, Franta, SUA, Japonia etc. si este in concordanta cu cerintele Programului Bologna
Domenii de calificare Absolventii programului de studii GEOGRAFIE dabandesc calificari in domenii cum ar fi: geograf; cercetator si asistent de cercetare in geografie; cercetator si asistent de cercetare in meteorologie; consilier, expert, referent specialitate, inspector specialitate hidrolog, referent specialitate pedolog, inspector specialitate pedolog; consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate hidrolog; consilier, inspector de specialitate,pedolog; cartograf; organizator de activitate turism, competente in cadastru, demografie, etnologie, profesor in invatamintul liceal si gimnazial.Se dobandesc competente ca: Perceperea mediului geografic ca un tot coerente, in care elementele naturale si cele antropice interactioneaza generand procese si fenomene tipice naturii si societatii; Descrierea si interpretarea cauzala a schimbarilor petrecute in natura si societate; Depistarea factorilor determinanti in dinamica realitatii, cu specificarea rolului jucat de hazard in schimbarea traietoriilor de evolutie; Relationarea structurilor si fenomenelor din realitate cu reprezentarea lor grafica sau/si cartografica; Modelarea realitatii teritoriale si simularea unor procese care se deruleaza in natura; Explicarea modului in care se structureaza spatiul geografic, cu relevarea rolului comunitatilor locale, regionale si nationale in acest proces; Aplicarea in viata cotidiana a cunostintelor geografice, precum si in dialogul interdisciplinar; Identificarea importantei localului si regionalului in procesul globalizarii actuale; Manifestarea interesului fata de mentinerea diversitatii naturale si umane, fata de conservarea si protectia mediului natural, fata de integrarea Romaniei in spatiul European si in Uniunea Europeana.
Burse si stagii Stagii de pregatire in Japonia si Uniunea Europeana. Se ofera burse de studii pentru cei care finalizeaza anul I sau II de studii cu media cel putin 9,50.
Acte necesare inscrierii
 • Diploma de bacalaureat/adeverinta(original)
 • Certificat de nastere (copie legalizata)
 • Certificat de casatorie(copie legalizata) – pentru candidatele/candidatii care si-au schimbat numele in urma casatoriei
 • Adeverinta de sanatate (de la medicul de familie)
 • 3 fotografii color (tip BI)
 • Copie xerox BI sau CI
 • Dosar plic